PDI Servis Otokar

PDI Servis Otokar

PDI Servis Otokar Sultan Mega vlasnik AmsaTravel Ivazović. FIM d.o.o. Sarajevo,  servisna radionica Blažuj.