Navigo C

 • ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Minimalni operativni troškovi
 • Jedinstveni inovativni dizajn
 • Standardni osiguran pristup za invalidne osobe
 • Manuelna rampa za ulaz invalidnih osoba
 • Automatska transmisija kao dodatna mogućnost
 • Ukupni kapacitet do 46 putnika
 • ABS
 • ASR

Dimenzije

 • Dužina (mm) 7721
 • Širina (mm) 2265
 • Visina (mm) 3275
 • Osovinski razmak (mm) 3866​​​​