Dužina (m) Gradski Međugradski Turistički
7,1    
7,2    
7,7
8,4  
9

 
10

 
12  
13,26    
18,75